ثبت نام

تماس با ما

بسمه تعالی

 

معرفی کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین حفاظت فنی ،ایمنی و بهداشت کار کشور

 

کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین حفاظت فنی ،ایمنی و بهداشت کار کشور با حضور و در خواست کلیه انجمن های صنفی مسئولین ایمنی وبعهداشت فعال در سراسر کشور و به استناد ماده ۱۳۱ مندرج در فصل ۶ قانون کار در سال ۱۳۹۱ تاسیس و به عنوان بزرگترین سازمان مردم نهاد در زمینه ایمنی وبهداشت کار در ایران به منظور حمایت از منافع مشروع و قانونی شاغلین در حرفه ایمنی و بهداشت حرفه ای و HSE و همچنین حمایت از انجمنهای تابعه کانون و حفاظت از سلامت و صیانت نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه های کشور فعالیت و خدمات رسانی مینماید.

این کانون با بهره گیری از تجارب ،دانش و آموخته های کلیه اعضاء ،صاحب نظران و پیشکسوتان با تکیه بر خرد جمعی  پیشرو در تحقق اهداف عالی اجرایی شدن الزامات مندرج در آیین نامه ها، دستورالعمل ها شورای عالی حفاظت فنی و استانداردهای ملی و بین المللی HSE در کشور به منظور کاهش حوادث ناشی از کار و بالابردن ضریب ایمنی در کارگاهها همسو با اهداف معاونت روابط کار و اداره کل بازرسی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و ارتباط مستمر با مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار بالاترین مرجع و مرکز آموزشی ایمنی و  بهداشت کار کشور  ،مراکز دانشگاهی کشور و سایر دستگاههای اجرایی کشور می باشد . همچنین در این خصوص مشارکت ها اقدام به طراحی ،ساخت و راه اندازی سه سایت ملی به نام های : سامانه اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران(svcc.mcls.gov.ir) ،سامانه آموزش ایمنی سراسر کشور (scrtash.ir)و سامانه اخذ صلاحیت مسئولین ایمنی(isaap.mcls.gov.ir) نموده است که هم اکنون در تمام کشور قابل دسترس و بهره برداری می باشد .

کانون سراسری به منظور مشارکت کلیه اقشار مرتبط با حرفه ایمنی و بهداشت حرفه ای کمیته های مورد نیاز را در جهت ارایه خدمات شش کمیته با عناوین : کمیته حقوق و دستمزد ، کمیته حقوقی و تدوین مقررات ،کمیته آموزش ، کمیته علمی ،پژوهشی و انتشارات ،کمیته بانوان ، کمیته رفاهی و پشتیبانی تشکیل و فعال نموده است که این کمیته ها در دسترس همه اعضا بوده و می توانند در این کمیته ها عضویت و حضور داشته باشند .لازم به ذکر تصمیمات حاصل از این کمیته ها بصورت مکاتبه رسمی به دبیر شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی یا نماینده کارگران کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران منعکس و در جلسات مربوطه مطرح می گردد .

امروزه این کانون با استعانت از  درگاه خداوند متعال و همکاری با دستگاههای اجرایی کشور با بهره گیری از کارشناسان متخصص و همچنین اساتید ، پیشکسوتان و پیشگامان دانش ایمنی ،بهداشت حرفه ای و HSE کشور به فعالیت خود ادامه می دهد .