ثبت نام

شنیدن تمام صداها یکی از ارکان مهم کف حمایت های اجتماعی

کانون-۸۰۰

وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی شنیدن تمام صداها درجامعه به ویژه افراد فاقد تریبون را یکی از ارکان بسیار مهم واصلی رسیدن به کف حمایت های اجتماعی دانست .

به گزارش مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی دکتر علی ربیعی درهمایش یک روزه بین المللی کف حمایت های اجتماعی که در مجموعه فرهنگی تلاش در حال برگزاریست ادامه داد : برای رسیدن به کف حمایت های اجتماعی شنیدن صداهای غیربلند بسیار ضروریست .
وی افزود : اگر همه صداهای اجتماعی شنیده شود موفقیتی بزرگ به دست می آید واین صداها از خانه های زنان بی سرپرست ، معلولان،افراد فاقد پدر و مادر و یا بازنشستگانی است که به دوره ای رسیده اند که هزاران سخن برای گفتن دارند، این صداها از کارگران کوره پزخانه ها ، کارگران فولادو …است که باید برای شنیده شدنشان تدابیری اندیشیده شود تا به کف حمایت های اجتماعی دست پیدا کنیم .
وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی گفت : این گردهمایی یک گام و حرکت درجهت دولت تدبیر و امید به شمار می رود که تصمیم دارد تمام صداها را بشنود .
دکتررربیعی برگزاری این همایش را به همت خود گروه های کارگری افتخاری بزرگ توصیف کرد و گفت : رسیدن به کف حمایت های اجتماعی بدون مداخله جمعی امکان پذیرنیست .
وی گفت : می خوام امروز برای چندمین بارصفت دولت فروتن را تکرارکنم چرا که دولت یازدهم فروتنانه برنقاط ضعف و قوت خود واقف است و می داند بدون گروه های اجتماعی قادر به حل مسائل اجتماعی نیست .
وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی افزود : بدون مشارکت اجتماعی لایه های زیرین جامعه دولت در حل مسائل ناتوان است و باورداریم در بطن  جامعه قدرت ها و توانمندی هایی نهفته است که اگر به جوشش درآیند فارغ آمدن بر نابرابری های اجتماعی با سرعت دنبال می شود .
دکترربیعی خاطرنشان ساخت : رسیدن به کف حمایت های اجتماعی یک نظریه محض نیست بلکه یک برنامه برای دولت یازدهم است وما باورداریم تا افراد از محله های کوچک و روستاها به کار گرفته نشوندانجام کارهای بزرگ غیر ممکن است .
وی ادامه داد : یکی از اهداف و کانونی ترین گفتمان های انقلاب اسلامی حمایت اجتماعی بوده و هست و انقلاب  با این رویکرد اخلاقی ، دینی و انسانی به وجود آمد .
وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی طرح ” مسکن برای محرومان ” را از جمله ایده های مهم امام راحل عنوان کرد و گفت : گفتمان امام خمینی (ره) مداخله دولت و مشارکت بزرگ اجتماعی مردم برای رسیدن به این مهم بود .
وی تاکید کرد : وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی برمبنای همان ایده موضوع مسکن اجتماعی را با مشارکت وزارت راه و شهرسازی دنبال می کند و دراین برنامه سعی نداریم حاشیه نشینی را یک باردیگر درشکل جدید آپارتمان نشینی احیاء کنیم .
دکترربیعی  در خصوص مسکن اجتماعی یاد آور شد : در مسکن اجتماعی سعی می کنیم تمام ابعاد و جوانب ، با مطالعه دقیق و عمیق پیگیری شود .
وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی با تاکید بر سیاست های رفاهی دولت یازدهم  از مبارزه با فقر درمان ، فقر بی سوادی و فقر غذایی خبرداد .
وی اظهار کرد : دفترچه های سلامت نشان از تحت پوشش قرار گرفتن بیش از ۹۰ درصد از حاشیه نشینان را دارد و دروزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی به دنبال تحلیل اجتماعی این گروه ها هستیم .
دکترربیعی نبود بانک اطلاعاتی دقیقی از شرایط زندگی مردم را یکی از ضعف های موجود برشمرد و از تشکیل بانک اطلاعاتی دقیق به منظور هرنوع سیاستگذاری ،درکشور خبرداد و گفت : با تکمیل این نوع از بانک ها در آینده نزدیک هر نوع سیاستی مبتنی بر آن دنبال می شود .
وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی همچنین موضوع  طرح بیمه اجتماعی برای همگان را اعلام کرد و افزود: این طرح هنوز به پایان نرسیده است اما امیدواریم برپایه آن بتوانیم تمام اقشار جامعه ایرانی را برای مبارزه با فقرناامنی برای آینده آماده کنیم .
وی کف حمایت های اجتماعی را حق افرادی از جامعه عنوان کرد که براساس برنامه ریزی های توسعه ای اشتباه فرصت های اجتماعی نابرابردارند اما دولت فروتن برای آنان برنامه ریزی هایی دارد که به حقوق خود دست پیدا کنند .
شایان ذکر است در این همایش معاونان وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی ، قائم مقام وزیردر امور بین الملل، رئیس سازمان تامین اجتماعی ، نمایندگان گروه های کارگری و صاحب نظران بین المللی این حوزه حضورداشتند .

قائم مقام وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی در امور بین الملل در درهمایش یک روزه بین المللی کف حمایت های اجتماعی که در مجموعه فرهنگی تلاش برگزار شد گفت : سازمان بین المللی کار برکف حمایت های اجتماعی و عدالت اجتماعی تاکید دارد و این یک اصل درخشان و طلایی در اهداف تعیین شده این سازمان به شمار می رود .

دکترمحمدتقی حسینی در ادامه این همایش افزود : براساس آموزه های دینی ما عدالت اجتماعی ، حفظ کرامت انسانی ، حرمت گذاشتن به شان انسان ها به عنوان اولویت های اصلی جامعه ضرورت دارد ودرتحول جوامع باید به عدالت اجتماعی توجه ویژه ای شود .

وی ادامه داد : سازمان بین المللی کار به دلیل وظایف ذاتی خود تنها نمی خواهد مسائل اقتصادی را سروسامان دهد بلکه حفظ کرامت انسانی باید در همه امور مورد توجه قرار گیرد .

قائم مقام وزیرتعاون،کارروفاه اجتماعی در امور بین الملل تاکید کرد : کف حمایت های اجتماعی پایه های تئوریک برخاسته از میثاق توسعه اجتماعی و فرهنگی دارد .

دکترحسینی اضافه کرد : موضوع کف حمایت های اجتماعی باید تبدیل به یک فرهنگ شود و تنها در ارائه های پولی و مالی نباشد . باید برای رسیدن به این امر مهم همه آحاد جامعه ، تشکل ها ، سازمان های غیر دولتی و فرهیتختگان مشارکت کنند تا به یک فرهنگ تبدیل شود . این موضوع دربرنامه ششم توسعه نیزبررسی خواهد شد و برگزاری این همایش نیز دراین راستا بسیار ارزشمند است .

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت یازدهم در آغاز فعالیت خود موضوع کف حمایت اجتماعی را در دستور کار خود قرار داد.

به گزارش مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی مهندس  سید حسن هفده تن روز سه شنبه در همایش بین المللی حمایت اجتماعی که در مجموعه تلاش برگزار شد، افزود: دولت یازدهم در آغاز فعالیت خود موضوع کف حمایت اجتماعی را در دستور کار خود قرار داد.

وی با اشاره به موضوع درمان، گفت: حل مسائل درمان از همان روزهای آغازین فعالیت دولت تدبیر و امید آغاز شد و تاکنون به نتایج مطلوبی هم رسیده است.

این مقام مسئول تاکید کرد: توجه به کف حمایت اجتماعی، ابزار مناسبی برای جلوگیری از بحرانهای اجتماعی خواهد بود.

وی حمایت غذایی از اقشاری که با سوء تغذیه مواجه هستند و توجه به مسکن اجتماعی را از گامهای دیگر دولت تدبیر و امید در حمایت از اقشار محروم جامعه عنوان کرد.

هفده تن با اشاره به توصیه نامه ٢٠٢ سازمان بین المللی کار، گفت: این توصیه نامه سال ٢٠١٢ در سازمان بین المللی کار مصوب شد که چهار هدف حقوق بنیادین کار، اشتغال مولد، حمایت اجتماعی و گفت و گوی اجتماعی را پیگیری می کند.

وی ادامه داد: سند ملی کار شایسته که در سالهای رو به رشد کشور به مجلس تقدیم شد، در فکر پایه گذاری سقف حمایت های اجتماعی است.

وی گفت: در شرایطی که کشورها با رشد اقتصادی پایینی مواجه هستند کار شایسته می تواند ابزار موثری برای توانمندسازی نیروی کار محسوب شود.

کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین حفاظت فنی،ایمنی و بهداشت کار کشور

کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین حفاظت فنی،ایمنی و بهداشت کار کشور | Iranian HSE NGO

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.