ثبت نام

آیین نامه بکارگیری مسوول ایمنی درکارگاه ها به تصویب وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی رسید

IMG_120000005-800

 

مهندس هفده تن معاون محترم روابط کار ورئیس شورای عالی حفاظت فنی از به تصویب رسیدن “آیین نامه بکارگیری مسوول ایمنی درکارگاها ” در۹ماده و۹تبصره ودو پیوست که درجلسه مورخ ۳۱ فروردین ۹۴  شورای عالی حفاظت فنی تدوین گردیده و درتاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۴ به تصویب وزیرمحترم تعاون ,کار ورفاه اجتماعی رسیده است خبر داد. معاون روابط کار ضمن اعلام این خبر اظهار داشت : با عنایت به خیل کثیر کارگاه ها (اعم ازتولیدی ،صنعتی معدنی، کشاورزی ،خدماتی ……) که حدود ۹۰درصد ازآنها را کارگاههای کوچک ومتوسط تشکیل می دهد و با توجه به اینکه اغلب حوادث ناشی ازکار درهمین کارگاه ها (بویژه کارگاه های زیر ۲۵نفرکارگر )رخ داده است ونظر به محدودیت بازرسان کار جهت نظارت برحسن اجرای قانون کار معاونت روابط کار را برآن داشت که”، مدل خود بازرسی درون کارگاهی ” راارایه نماید. وی افزوداین مدل ازسیاست واکنشی ،غرامت محوری دوری وبارویکردی اعتقادی وبانگاهی سیستمی جهت اجرای چرخه مدیریت ارزیابی ریسک و پیش گیری بموقع حوادث ناشی ازکار درکارگاه ها انجام خواهد گرفت ،که بمنظور تحقق این مهم ، کارفرمایا ن می با یستی بارعایت ضوابط آیین نامه مذکور ، اقدام به بکارگیری مسوول یا مسوولان ایمنی در کارگاه ها نمایند و اظهار امیدواری نمودند که با اجرایی شدن” آیین نامه بکارگیری مسوول ایمنی درکارگاه ها ” گام های بلندی در راستای صیا نت ازنیروی کار ومنابع مادی کشور برداشته شود.

کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین حفاظت فنی،ایمنی و بهداشت کار کشور

کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین حفاظت فنی،ایمنی و بهداشت کار کشور | Iranian HSE NGO

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.