ثبت نام

آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی در روزنامه رسمی به چاپ رسید

logo
ب

آقای مهندس هفده تن معاون روابط کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از درج “آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی ” که در ٨ فصل و ٤٣ ماده و ١٨ تبصره در جلسه مورخ ۹۴/۶/۱۶  شورای عالی حفاظت فنی تدوین ودر مورخ ۹۴/۱۱/۶  به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید ه است خبر داد.

معاون روابط کار اظهار داشت :

با توجه به اهمیت عملکرد مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی در ارزیابی ایمنی دستگاهها و تجهیزات محیط کار و به منظور توسعه و گسترش کمی و کیفی خدمات مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی و رفع برخی چالش های موجود ، بازنگری آیین نامه ” مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی ” با رویکرد سه جانبه گرایی و ارائه خدمات توسط شرکتها و شخصیتهای حقوقی با ادغام بعضی از فعالیت ها و افزایش زمینه های جدید به دلیل نیازهای تخصصی موجود بازار ، در دستور کار شورایعالی حفاظت فنی قرار گرفت و این آیین نامه پس از بازنگری و اصلاح در جلسات متعدد شورایعالی حفاظت فنی در تاریخ ۹۴/۱۱/۶ به تصویب وزیرتعاون کارورفاه اجتماعی رسید ودرروزنامه رسمی کشور چاپ گردید .

این آیین نامه جایگزین آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۳۸۶/۶/۱۲ گردید.

کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین حفاظت فنی،ایمنی و بهداشت کار کشور

کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین حفاظت فنی،ایمنی و بهداشت کار کشور | Iranian HSE NGO

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.