ثبت نام

بازدید های فنی اثر بخش روزانه توسط مسئول ایمنی

۲۵۱۳۱۲_orig-800
ب

درکارگاه آموزشی مدل خود بازرسی درون کارگاهی كه برای بازرسان کارسراسر کشور درمشهد برگزارشد ،ابتدا آقای مهندس احمدی مدیر کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان خراسان رضوی ضمن خیر مقدم به مشاورین معاونت روابط کار وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی ،مدیر کل بازرسی کارو کلیه روسای ادارات بازرسی کار و همکاران بازرسین کار اظهار داشت : اجرای مدل بازرسی درون کارگاهی با استفاده از تجربیات و نظرات کلیه عزیزان در جهت پیشبرد سیا ستهای وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی و به طور خاص اداره بازرسی کارمی تواند اثر گذار باشد و با توجه به اینکه درحال حاضر در دوره ای قرار داریم که افزایش روز افزونی کارگاههای کوچک و بزرگ و ورود فن آوریهای جدید که نیازمند نظارت مستمرو به روز در جهت رعایت اصول ایمنی و حفاظتی می باشد را تاکید نمودند. در ادامه آقای مهندس اصابتی مدیر کل بازرسی کار و دبیر شورایعالی حفاظت فنی کشور ضمن تشریح مدل خود بازرسی درون کارگاهی عنوان نمود: این مدل براساس ظرفیت های موجود در قانون کار به ویژه مواد ۸۵،۸۶،۹۱،۹۳ قانونکار تدوین گردیده است و هدف آن ارتقای سطح ایمنی و کاهش حوادث ناشی از کار و ترویج و ارتقاء فرهنگ ایمنی و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور می باشد ،که راهبرد اساسی آن بهره گیری حداکثری از ظرفیت ها،قابلیت های درون کارگاهی و استفاده از توان حرفه ای و تخصصی مدیریت ، کارگران و مشکلهای کارگری و کارفرمایی می باشد . دبیر شورایعالی حفاظت فنی کشور اظهار داشت : برگزاری دوره های تخصصی و ابلاغ شرح وظایف و احراز شرایط مسئولین ایمنی یکی از الزامات این طرح می باشد که آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاهها در جلسات شورایعالی حفاظت فنی در حال تدوین است و امید است با ابلاغ آیین نامه مذکور موضوع انجام بازدید های فنی اثر بخش روزانه توسط مسئول ایمنی و شناسایی خطر و ارزیابی ریسک و تعیین اولویت های کار در زمینه پیش گیری ازحوادث ناشی از کار قانون مند گردد. در ادامه ، کارگاه آموزشی شناسایی خطر و ارزیابی خطر و ارزیابی ریسک توسط یکی از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین حفاظت فنی،ایمنی و بهداشت کار کشور

کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین حفاظت فنی،ایمنی و بهداشت کار کشور | Iranian HSE NGO

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.