ثبت نام

اقتصاد دورانی در جنوب جهان، می تواند میلیون ها فرصت شغلی ایجاد كند.

۰۹fd1403-ef5a-49cb-b97f-9dd66f5997d9_20230510_101057

این گزارش جدید سازمان بین المللی کار که تحت عنوان “کار شایسته در اقتصاد دورانی: بررسی پایگاه اطلاعاتی موجود” منتشر شده است، می‌گوید که تحقیقات کنونی درباره مشاغل در اقتصاد دورانی به طور کامل به تاثیر مداخلات اقتصاد دورانی بر مردم کشورهای جنوب جهان، کارگران غیرمعمول، زنان، مهاجران، جوانان و جمعیت های آسیب پذیر رسیدگی نمی‌کند.

استفاده مجدد، و بازیافت محصولات در توسعه پایدار مشارکت داشته و به مبارزه با تغییرات آب و هوایی کمک می کند.

گذار به اقتصاد دورانی می تواند منجر به ایجاد میلیون ها شغل جدید شود. در عین حال، این تغییر مستلزم سیاست های آگاهانه ای است که هم کیفیت شغل و هم پایداری محیطی را ارتقاء می دهد.

با این حال، یک گزارش جدید کمبود تحقیقات را در کشورهای در حال توسعه نشان داده است، جایی که اکثریت قریب به اتفاق مشاغل مدیریت زباله و بازیافت در آن قرار دارند.

این گزارش توسط سازمان بین‌المللی کار و با همکاری برنامه بانک جهانی در خصوص راه‌حل‌هایی برای اشتغال جوانان (S4YE)، و سازمان غیردولتی اقتصاد دورانی که توسعه پایدار و اقتصاد دورانی را ترویج می‌کند، تهیه شده است.

تخمین زده شده است که در مجموع هفت تا هشت میلیون شغل جدید می تواند در اقتصاد دورانی ایجاد شود، جایی که همه اشکال زباله مانند لباس، ضایعات فلزی و وسایل الکترونیکی منسوخ می توانند مورد استفاده مجدد، بازیافت و مرمت قرار گیرند.

این اقدامات به حفاظت از محیط زیست، کمک به استفاده بهتر از منابع طبیعی و حمایت از توسعه اقتصادهای محلی کمک می کند.

این گزارش جدید سازمان بین المللی کار که تحت عنوان “کار شایسته در اقتصاد دورانی: بررسی پایگاه اطلاعاتی موجود” منتشر شده است، می‌گوید که تحقیقات کنونی درباره مشاغل در اقتصاد دورانی به طور کامل به تاثیر مداخلات اقتصاد دورانی بر مردم کشورهای جنوب جهان، کارگران غیرمعمول، زنان، مهاجران، جوانان و جمعیت های آسیب پذیر رسیدگی نمی‌کند.

این گزارش نشان می‌دهد که ۸۴ درصد از تحقیقاتی که کار شایسته و اقتصاد دورانی را با هم ترکیب می‌کند، در کشورهای شمال جهان متمرکز شده است. کشورهای جنوب صحرای آفریقا، اروپای شرقی، خاورمیانه و شمال آفریقا کمترین حضور را در این تحقیق داشته اند؛ علیرغم این واقعیت که اکثر فعالیت های اقتصاد دورانی، اکنون در جنوب جهان واقع شده است. علاوه بر این، در حالی که ۷۳ درصد از کارگران در کشورهای کم درآمد در اقتصاد غیررسمی شاغل هستند، بیشتر تحقیقات مربوط به کار رسمی و منظم است.

شکی نیست که یک اقتصاد دورانی می تواند به ما کمک کند تا به اهداف آب و هوایی خود برسیم. با این حال، پیوندهای بین اقتصاد دورانی و دستیابی به پیشرفت اجتماعی و اقتصادی، اغلب نادیده گرفته می شود. آلت ون لور، مدیر دپارتمان سیاست‌های بخشی سازمان بین‌المللی کار، می گوید: “تغییر به سمت یک اقتصاد دورانی تر، فرصت‌های مهمی مانند ایجاد مشاغل جدید و شرکت‌های پایدار را برای دنیای کار فراهم می‌کند”.

تحقیقات موجود در مورد کار شایسته در اقتصاد دورانی نیز به طور نامتناسبی بر ایجاد شغل متمرکز است و تا حد زیادی کیفیت شغل از جمله شرایط کار و دستمزد را نادیده می گیرد. این گزارش نشان می‌دهد که تنها تعداد کمی از مطالعات بررسی کرده‌اند که چگونه یک اقتصاد دورانی می‌تواند فقر را کاهش داده و به جوامع آسیب‌پذیر در کشورهای کم‌درآمد کمک کند.

نامیتا داتا، مدیر برنامه راه حل های بانک جهانی برای برنامه اشتغال جوانان (S4YE) می گوید: “در این اقتصادها مفهوم دورانی بودن نیاز به معرفی ندارد، بلکه باید تمرکز بر پرداختن به مشاغل کم کیفیت و کم درآمد در بخش غیررسمی با شرایط کاری خطرناک و قرار گرفتن در معرض مواد سمی مرتبط باشد که با فعالیت های دورانی مانند مدیریت زباله، بازیافت، تعمیر و استفاده مجدد مرتبط است”.

این گزارش خواستار تحقیقات عمیق تر در مورد کار شایسته و اقتصاد دورانی با تمرکز بر جنوب جهان، کارگران غیررسمی، کیفیت مشاغل و زنجیره تامین است. حمایت مشترک و مشارکت داده‌ها نیز برای از بین بردن شکاف‌های دانش، از جمله پیوند با موضوعات مرتبط مانند عدالت آب و هوا و توانمندسازی زنان، مورد نیاز است.

کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین حفاظت فنی،ایمنی و بهداشت کار کشور

کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین حفاظت فنی،ایمنی و بهداشت کار کشور | Iranian HSE NGO

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.